afektacja

afektacja
[афектацья]
f
афектація

Słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

  • afektacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. afektacjacji {{/stl 8}}{{stl 7}} nienaturalność, przesada, pretensjonalność w wyrażaniu uczuć, zachowaniu się, mówieniu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mówić z afektacją. <łac.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • afektacja — ż I, DCMs. afektacjacji, blm «przesada, nienaturalność, pretensjonalność w zachowaniu się, zwłaszcza w wyrażaniu uczuć» Mówić, gestykulować z afektacją. ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

  • afektowany — afektowanyni «odznaczający się afektacją; nienaturalny, przesadny, sztuczny, pretensjonalny» Afektowany styl, sposób mówienia. Afektowany podlotek. ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • emfaza — ż IV, CMs. emfazazie, blm «nacisk emocjonalny na pewne zdania, wyrazy lub sylaby; także przesadna uczuciowość wypowiedzi; afektacja, patos» Cytować, deklamować coś z emfazą. Mówić bez emfazy. ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • poza — I ż IV, CMs. pozie 1. lm D. póz «układ postaci, ułożenie ciała, postawa» Niedbała, wymuszona, zalotna poza. 2. blm «przesada w zachowaniu się, afektacja, nienaturalność, maniera» Ta nieśmiałość to poza. II «przyimek łączący się z rzeczownikami… …   Słownik języka polskiego

  • przesada — ż IV, CMs. przesadaadzie, blm 1. «przejaskrawione ujęcie, przedstawienie, naświetlenie czegoś, przebranie miary w czymś» Przesada w ubiorze. Przesada w ostrożności, w troskliwości. Przesada w pochwałach. Zachwycać się czymś z przesadą. Nie było… …   Słownik języka polskiego

  • afektowany — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, afektowanyni {{/stl 8}}{{stl 7}} odznaczający się afektacją; nienaturalny, wymuszony, sztuczny, pretensjonalny, przesadny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Afektowany sposób mówienia. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ale — I {{/stl 13}}{{stl 8}}spój. {{/stl 8}}{{stl 7}} łączy zdania współrzędne lub równorzędne człony zdania o treści przeciwstawnej, skontrastowanej; wprowadzany fragment wypowiedzi jest często zastrzeżeniem do treści poprzedzających; lub : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”